Supervision

Supervision kan afholdes med fysisk fremmøde eller virtuelt.

Hvad

Supervision er en lærings- og udviklingsmetode, der almindeligvis bruges i psykologfaglige, special- og socialpædagogiske, sundhedsfaglige og undervisningsmæssige miljøer. Supervision kan tage udgangspunkt i personspecifikke sager og/eller bredere emner.

Hvis der er tale om et længere forløb, kan vi aftale særlige målsætninger gruppen/den enkelte deltager ønsker at arbejde med.

Udbytte

Supervision medvirker til fx:

  • At understøtte faglig udvikling
  • At øge kvaliteten i opgaveløsning
  • At forebygge arbejdsrelateret mistrivsel og stress

Målgruppe

  • Psykologfaglig supervision: For psykologer både under og efter autorisation samt for psykologer igang med specialistuddannelse i klinisk børneneuropsykologi.
  • Supervision af fagpersonale: Fra fx botilbud, skoler, beskæftigelsestilbud og i kommunale tilbud, herunder forskellige faggrupper så som pædagoger, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter, psykoterapeuter, plejefamilier, familiebehandlere osv.

Her til venstre ses en illustration over de rammer, jeg ofte aftaler for sagssupervision. Rammerne kan selvfølgelig tilpasses, så de passer til dine/jeres ønsker.

Udtalelse fra forstander på Hilltop:

Hilltop er et kombineret botilbud og STU for normaltbegavede unge med autisme. Catrine har superviseret personalet/samt afholdt kursus hos os gennem det seneste år. Catrine er meget vellidt blandt personalet. Hun har en vindende personlighed, et altid godt humør, og en meget anerkendende tilgang. Hun formår på sjælden vis at kombinere en stor psykologisk viden og indsigt, med konkrete pædagogiske anvisninger, således at personalet efter en supervision både ved hvad de skal gøre, og hvorfor de skal gøre det. Hun har et glimrende overblik, og formår at holde alle supervisionens deltagere aktive i processerne. Supervisionerne er både foregået ved fysisk fremmøde, og online. Til trods for det lidt besværlige format i online supervisionerne, har Catrine formået at afholde supervisioner af meget høj kvalitet og med stort fagligt udbytte.

Kollegial supervision

Kollegial supervision er en særlig styret samtalemetode, hvor kollegaer superviserer hinanden og sammen finder nye perspektiver og løsninger på de daglige opgaver.

Jeg tilbyder et fast undervisningsforløb med medarbejdergrupper, der skal opkvalificeres til at selv at stå for kollegial supervision. Her kommer vi bl.a. omkring:

  • Spørgeteknikker som skaber udvikling og refleksion
  • Skabeloner og visuelt understøttede modeller og værktøjer, som sikrer struktur og udbytte
  • Oplæring i supervisionens forskellige roller (supervisor, supervisand og reflekterende team)
  • Konkret træning i selv at varetage kollegial supervision