Samtaler / rådgivning

De fleste der kommer hos mig i samtale-/rådgivningsforløb er enten pårørende eller har selv autisme (samt ofte også ADHD/ADD, depression, angst eller stress).

Alle samtaler kan afholdes med fysisk fremmøde eller virtuelt. Samtaletider med fysisk fremmøde tilbydes om mandagen og torsdagen i Støvring. Ønskes onlinesamtaler, tilbydes også tider andre dage.

 

OBS! Jeg er aktuelt fuldt booket med samtaler/rådgivninger og har lukket for både opstart af nye samt venteliste.

Jeg foretager fortsat løbende enkeltstående screeningssamtaler uden yderligere opfølgning.

Børn, unge og voksne

 • Psykoedukation / selvforståelsessamtaler: Opnå viden om din individuelle diagnose, indsigt i egne styrker og udfordringer samt tilpasning af hverdagen

 

 • Terapi: Behandling af angst, depression, osv.

 

 • Screening for autisme og ADHD/ADD: Hvis du mistænker, at du kan have en diagnose, kan jeg foretage en screening ud fra oplysninger om baggrundshistorik og samtale med gennemgang af diagnostiske kriterier. En screening varer hhv. 1½ time (når der screenes for autisme ellerADHD/ADD) eller 2 timer (når der screenes for både autisme og ADHD/ADD). Inden samtalen skal du udfylder baggrundsoplysninger. Jeg udfærdiger efterfølgende et notat på samtalens indhold og min vurdering af indikation på diagnose. Såfremt der er grundlag for yderligere udredning, kan notatet medbringes til egen læge eller privatpraktiserende psykiater.

Ved individuelle samtaleforløb er min aldersgruppe primært unge og voksne.

Har du ønsker om, at jeg skal tale med et barn med autisme/ADHD/ADD, afholder jeg altid først en samtale med forældre, og kun i enkelte tilfælde deltager barnet selv fra starten. Ofte har forældre glæde af at fortælle om barnets historie, styrker og udfordringer, inden barnet inddrages. Så vurderer vi sammen, om samtaler med mig er en god løsning for barnet, samt hvordan samtalerne skal rammesættes for at møde barnets behov og skabe en god oplevelse for barnet.

Alle ydelser til børn og unge afholdes kun i samarbejde med forældre eller nære omsorgspersoner. Ofte har omsorgspersoner glæde af rådgivning sideløbende med samtaler med barnet/den unge, da omsorgspersoner spiller en afgørende rolle i at omsætte viden fra samtalerne samt sikre relevant støtte og rammesætning i hverdagen.

Voksne opfordres ligeledes til at inddrage pårørende i relevant omfang.

Pårørende

 • Psykoedukation / viden og forståelse for den enkeltes autisme og øvrige diagnoser
 • Rådgivning om og hjælp til udformning af pædagogiske tiltag i hverdagen
 • Formidling af viden til nærmeste familie/netværk
 • Screening for autisme og ADHD/ADD: Hvis du mistænker at dit barn eller din pårørende kan have en diagnose
 • Oplæg og kurser målrettet pårørende

Fagpersoner

Se under kurser/oplæg/efteruddannelse eller supervision

Autisme

På verdensplan får lidt mere end 2 % af alle mennesker en autismediagnose. Autisme er en udviklingsforstyrrelse, hvilket betyder, at autismen er til stede fra fødslen og udvikles fra barndommen, men måske først bliver tydelig senere i livet, når daglige krav overstiger ens evner og kapacitet.

Mennesker med autisme har i forskellige grader vanskeligheder med kommunikation og sociale evner, ligesom de tit har særlige interesser og et stort behov for rutiner og forudsigelighed. Autisme medfører ofte en anderledes måde at opfatte, tænke, sanse og forstå sin oververden på. Mennesker med autisme har ligesom alle andre mennesker individuelle styrker og udfordringer.

Autisme og behandling af belastningsreaktioner

Børn, unge og voksne med autisme er i større risiko end andre for at udvikle belastningsreaktioner i form af symptomer på fx:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • OCD
 • Skolevægring
 • Isolation
 • Selvskade
 • Selvmordstanker

Disse belastninger opstår oftest, når der ikke er tilstrækkelig viden om og støtte til den enkelte persons autisme. Derfor oplever mange også, at de almindelige behandlingsformer ikke altid virker optimalt. Forskningen viser, at psykologisk behandling bør tilbydes og tilrettelægges på baggrund af specialiseret viden om autisme for at opnå optimal effekt. Denne specialiserede tilrettelæggelse er til stede i alle mine ydelser.