Om mig

Jeg er autoriseret psykolog, specialist i klinisk børneneuropsykologi og medlem af Dansk Psykologforening.

Siden jeg blev uddannet som psykolog i år 2009, har jeg brændt for arbejdet i krydsfeltet mellem psykologi, psykiatri og specialpædagogik.

Mine specialer

 • Neuropsykologi / hjernens udvikling og funktion
 • Autisme
 • Områderne omkring autisme samt de følgediagnoser (komorbiditet) og belastningsreaktioner, der kan være en del af dagligdagen, når man har autisme. Herunder fx:
  • ADHD/ADD
  • Begavelsesmæssige udfordringer (høj begavelse, skæv kognitiv profil, inferioritas intellektualis og mental retardering)
  • Mobning
  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Isolation
  • Skolevægring
  • Selvskadende adfærd
  • Selvmordstanker og – forsøg

Metodiske ståsteder

 • Neuro- og udviklingspsykologi
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Specialpædagogiske metoder

– men jeg tilpasser mig altid min tilgang til det individuelle behov og inddrager også andre relevante teoretiske og metodiske tilgange efter behov

Min stil

Du ser mig sjældent langt fra en tusch, en tavle eller et online whiteboard!

– Uanset om vi mødes ansigt-til-ansigt eller online, kendetegnes min stil af, at jeg altid inddrager tegninger, modeller, skemaer, fælles notater, osv. Det er med til at sikre;

 • Fælles forståelse og overblik
 • Ejerskab over viden og proces
 • Et konkret produkt at tage med hjem og arbejde videre ud fra

Netværksinddragelse er også et af mine store fokusområder, da netværket ofte har en afgørende rolle i at skabe trivsel og udvikling hos personer med autisme og andre udviklingsforstyrrelser.

Udgivelser

CV

 • Selvstændig psykolog: 2021-nu.
 • Specialist i klinisk børneneuropsykologi: 2021 afsluttet 5-årig  specialistuddannelse for psykologer omhandlende hjernens udvikling og funktion samt udredning og behandling af udviklingsforstyrrelser.
 • VISO-specialist under Socialstyrelsen: 2016-nu, udredning, rådgivning og procesfacilitering i kommunernes mest komplekse sager omkring autisme hos børn, unge og voksne. Aktuelt underleverandør til  Autismecenter Nord-Bo.
 • Privatpsykiatri: År 2020-2021 ansat som Klinikchef ved Hejmdal Privathospital i Aalborg samt konsulentansat 2020 og 2021-2022.
 • Det højt specialiserede autismeområde (børn, unge og voksne): År 2016-2020 Psykologfagligt ansvarlig ved Autismecenter Nord-Bo.
 • Børne- og ungdomspsykiatri: År 2013-2015 ansat ved Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland,
 • PPR (børn og unge): År 2008-2013 ansat ved Hjørring Kommunes PPR og Vesthimmerlands Kommunes PPR.
 • Autoriseret psykolog: År 2011.
 • Uddannet psykolog: År 2009 på Aalborg Universitet.
 • Pædagogmedhjælper: År 2007-2008 ansat på Autismecenter Nordjylland, bosted for voksne med autisme.

Klik på plakaten for fuld størrelse