Kurser / oplæg / efteruddannelse

Oplæg og kurser kan afholdes både med fysisk fremmøde samt virtuelt

Offentligt udbudte kurser med tilmelding for fagpersoner

Størstedelen af mine kurser og oplæg afholdes, når en arbejdsplads eller forening booker mig til et særskilt arrangement.

Aktuelt udbyder jeg følgende i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere disse kurser og oplæg med mulighed for offentlig tilmelding:

“Psykologsamtaler ved autisme – unge og voksne”
To-dages kursus afholdes for Dansk Psykologforeningen d. 22-23/6-23. Se mere info og tilmelding her. UDSOLGT – kurset udbydes igen til juni 2024 i Århus, information følger

“Psykologisk udredning – fokus på autisme hos børn og unge”
En kursusdag i uddannelsesforløbet “Psykologisk Udredning af børn og unge” på Børnemodulet under specialistuddannelserne for psykologer. Læs mere om hele kurset her.

 

Udbytte

Vælger du et oplæg, et kursus eller et uddannelsesforløb med mig som underviser, kan du altid være sikker på at få:

 • Nyeste forskning inden for emnet
 • Teoretisk forankring
 • Kobling til hverdagen via praksiseksempler og øvelser
 • Redskaber du kan direkte i gang med at bruge i din hverdag

Tidligere deltagere på kurser udtaler:

“Virkelig godt kursus. Jeg har fået en masse gode redskaber, og den bredere viden og forståelse af målgruppen, praksis og mig selv. Tak!”

“Højt niveau, komplekse emner men “jordnær” formidling der er til at forstå for alle”

“SKIDE GODT KURSUS! Dejlig motiverende og tankevækkende ift. autisme perspektiverne.”

Eksempler på oplæg / kurser

 • Grundlæggende intro til autisme
 • Autisme og ADHD/ADD
 • Autisme og skærm
 • Autisme og søvn
 • Autisme og sanser
 • Autisme og belastningsreaktioner / komorbiditet (stress, angst, depression, selvskade, selvmordsadfærd)
 • Autisme og psykiatrisk indlæggelse
 • Autisme hos piger og kvinder
 • Autisme i almen- og specialområdet i skoleregi
 • Udredning af autisme
 • Opsporing, udredning og indsatser ved autisme i PPR-regi
 • Eksekutive funktioner
 • Specialpædagogiske værktøjer til hverdagen med autisme (fx struktur, skemaer, sociale historier, anvisninger, måltrapper, tegneseriesamtaler)
 • Samtaleteknikker ved autisme (kurser målrettes fx psykologer, terapeuter, beskæftigelsesrettede indsatser og pædagogisk personale)
 • Kognitiv adfærdsterapi ved autisme (fx målrettet psykologer eller psykiatrisk personale)
 • Psykoedukation til unge og voksne med autisme
 • Det gode forældresamarbejde – særligt ved autisme

Tidligere deltagere på kurser udtaler:

“Jeg har fået en bredere viden og forståelse, og en masse god redskaber som jeg bruge i min praksis.”

“Catrine er god til at fange situationer, så det ikke blev for “undervisningsstift”. God til at forklare og gøre det forståeligt- især ved at omsætte og bruge praktiske eksempler.”

“Kursusdagene med Catrine har jeg oplevet som værende særdeles positive, idet der har været en stor/god vekslen mellem teori og praksis, hvor vi har kunne tage udgangspunkt i egne givne situationer med egne unge/borgere.”

Særligt tilrettelagte forløb for grupper

 • Uddannelsesforløb for personalegrupper
 • Forældreforløb
 • Pårørendegrupper

Tidligere deltagere på særligt tilrettelagte længere uddannelsesforløb udtaler:

“Catrine er meget alsidig i hendes undervisningsstil og sørger for der er passende mængde information, bearbejdning og mulighed for at kigge på det ud fra vores konkrete udfordringer. Catrine gør undervisningen levende og har en særlig evne til at få alle med. Og det bedste er at vi kan se at undervisningen med Catrine flytter noget i hverdagen – vi arbejder med det og det er med til at gøre en forskel for vores borgere.” Dorthe, leder ved SUF Nord

“Catrine formår med sin sprudlende energi at formidle på en spændende måde så allerede kendte emner får flere facetter og inspirere til nye tiltag i det daglige pædagogiske arbejde. Hun rammer alle niveauer i en personalegruppe med hendes måde at formidle emnerne på. Det har været inspirerende og idéskabende at have været i undervisningsforløb med Catrine.” Kamilla, pædagog på Broager

Afholdte oplæg / kurser / præsentationer

Bl.a.:

 • Autism Europe International Conference, Nice, Frankrig
 • Dansk Psykologforening
 • SIKON konferencen
 • Skivekonferencen
 • Autismekonference Nordjylland
 • Enhed for selvmordsforebyggelse, psykiatrien region Nordjylland
 • Team for affektive lidelser, psykiatrien Region Midt
 • Afdeling for psykoser, Sengeafsnit  8, psykiatrien Region Midt
 • Psykologhuset ReView
 • Hans Knudsen Instituttet
 • PPR, Hjørring Kommune
 • Specialgruppen, Aalborg Kommune
 • Autismetræf
 • Årsmøde for gymnasier med ASF-klasser
 • SUF nord
 • Hilltop
 • Opholdsstedet Broager
 • Bækkebo – Helhedstilbud for mennesker med autisme
 • Den Selvejende Institution Lovnsbjergvang
 • Klokkerholm Skoles K-klasser
 • Ranum Skole, almen og specialregi
 • Try Efterskole