Kurser / oplæg / efteruddannelse

Oplæg og kurser kan afholdes både med fysisk fremmøde samt virtuelt

Udbytte

Vælger du et oplæg, et kursus eller et uddannelsesforløb med mig som underviser, kan du altid være sikker på at få:

 • Nyeste forskning inden for emnet
 • Teoretisk forankring
 • Kobling til hverdagen via praksiseksempler og øvelser
 • Redskaber du kan direkte i gang med at bruge i din hverdag

Offentligt udbudte kurser målrettet psykologer

 • 19/9-24: “Psykologisk udredning – fokus på autisme hos børn og unge”
  En kursusdag i uddannelsesforløbet “Psykologisk Udredning af børn og unge” på Børnemodulet under specialistuddannelserne for psykologer. Afholdes i Århus.
 • 20/1-25: “Ufrivilligt skolefravær hos unge med autisme i udskoling og ungdomsuddannelse”
  Kursusdag for Dansk Psykolog Forenings Kreds Vestsjælland. Kurset er forhåndsgodkendt til Tværgående modul for specialistuddannelser i retning børn- og unge. Mere iformation følger på DPs hjemmeside.
 • 25/2-25: “KAT ved autisme” børn og unge
  Kursusdag på 2-årig specialiseringsuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge hos Psykolog Marie Tolstrup i København. Uddannelsen er i gang, men læs mere om nye hold her.
 • 16-17/9-25: “Psykologsamtaler ved autisme – unge og voksne”
  To-dages kursus afholdes for Dansk Psykologforeningen i København. Læs mere om kurset her. Kurset er godkendt til specialistuddannelserne.

Offentligt udbudte kurser målrettet fagpersoner

 • 8/9-10-24: “ADHD/ADD og autisme – unge og voksne med begge diagnoser”
  Kursusdag i hhv. Hvidovre eller Silkeborg med viden om, hvordan samtidig ADHD/ADD og autisme kan komme til udtryk samt hjælpsomme strategier til hverdagen med begge diagnoser. Kurset udbydes udbydes i samarbejde med Seminarer.dk, se mere her.
 • 28/10-24: ADHD-foreningens fagpersonskonference, børn og unge: “Når børn og unge med og uden neurodiversitet mistrives”
  Vi bruger et par timer sammen på at undersøge fænomenet, læs mere om konferencedagens fulde program på ADHD-foreningens hjemmeside her.

Offentligt udbudte kurser og oplæg med tilmelding for alle

 • 7/11-24: Skivekonferencen: “Har du også ADHD”
  I workshop 17 på den årlige Skivekonference dykker vi ned i, hvordan ADHD kan opdages hos børn, unge og voksne med autisme. Læs mere om konferencen op programmet her.
 • 21/11-24: Webinar for ADHD-foreningen “ADHD og angst”
  Information følger, når det kommer på ADHD-foreningens hjemmeside.

Tidligere deltagere på kurser udtaler:

“Virkelig godt kursus. Jeg har fået en masse gode redskaber, og den bredere viden og forståelse af målgruppen, praksis og mig selv. Tak!”

“Højt niveau, komplekse emner men “jordnær” formidling der er til at forstå for alle”

“SKIDE GODT KURSUS! Dejlig motiverende og tankevækkende ift. autisme perspektiverne.”

Eksempler på oplæg, kurser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 

Størstedelen af mine kurser og oplæg afholdes, når en organisation, en arbejdsplads eller en forening booker mig til et privat arrangement eller vi sammensætter en længere særligt tilrettelagt uddannelse målrettet deres behov.

Eksempler på oplæg, kurser og uddannelser:

 • Intro til autisme og/eller ADHD/ADD og hjælpsomme indsatser i hverdagen
 • Samtidig/komorbid autisme og ADHD/ADD – og indsatser i hverdagen (fx i skoleregi, i hjemmet, i uddannelse, i jobcenterregi)
 • Sendiagnosticerede voksne/ kvinder
 • Samtaler målrettet børn, unge og voksne med autisme (fx i psykologforløb, i misbrugsbehandling, i pædagogiske indsatser, i ungdomsuddannelser)
 • Kognitiv adfærdsterapi tilpasset autisme
 • Autisme i psykiatriske behandlingsindsatser
 • Belastningsreaktioner ved neurodiversitet (fx angst, depression, stress, isolation, OCD)
 • Skærm og neurodiversitet
 • Sanser ved neurodiversitet

Tidligere deltagere på kurser udtaler:

“Jeg har fået en bredere viden og forståelse, og en masse god redskaber som jeg bruge i min praksis.”

“Catrine er god til at fange situationer, så det ikke blev for “undervisningsstift”. God til at forklare og gøre det forståeligt- især ved at omsætte og bruge praktiske eksempler.”

“Kursusdagene med Catrine har jeg oplevet som værende særdeles positive, idet der har været en stor/god vekslen mellem teori og praksis, hvor vi har kunne tage udgangspunkt i egne givne situationer med egne unge/borgere.”

Afholdte oplæg / kurser / præsentationer

Bl.a.:

 • Autism Europe International Conference, Nice, Frankrig
 • Dansk Psykologforening
 • SIKON konferencen
 • Skivekonferencen
 • Autismekonference Nordjylland
 • Medice Nordic, oplæg på medicinalfirmas konferencer
 • Autismeforeningen
 • ADHD-foreningen
 • Regionspsykiatri: Enhed for selvmordsforebyggelse, RN; OPUS og Amb. for psykoselidelser, RN; Team for affektive lidelser, RM; Afdeling for psykoser, Sengeafsnit, RM
 • Psykologhuset ReView
 • Hans Knudsen Instituttet
 • PPR, Hjørring og Jammerbugt Kommuner
 • Specialgruppen, Aalborg Kommune
 • Autismetræf
 • Årsmøde for gymnasier med ASF-klasser
 • SUF nord
 • Hilltop
 • Opholdsstedet Broager
 • Bækkebo – Helhedstilbud for mennesker med autisme
 • Den Selvejende Institution Lovnsbjergvang
 • Birkebo botilbud og dagsbeskæftigelse
 • Klokkerholm Skoles K-klasser
 • Seminarieskolens K-klasser
 • Ranum Skole, almen og specialregi
 • Try Efterskole

Tidligere deltagere på særligt tilrettelagte længere uddannelsesforløb udtaler:

“Catrine er meget alsidig i hendes undervisningsstil og sørger for der er passende mængde information, bearbejdning og mulighed for at kigge på det ud fra vores konkrete udfordringer. Catrine gør undervisningen levende og har en særlig evne til at få alle med. Og det bedste er at vi kan se at undervisningen med Catrine flytter noget i hverdagen – vi arbejder med det og det er med til at gøre en forskel for vores borgere.” Dorthe, leder ved SUF Nord

“Catrine formår med sin sprudlende energi at formidle på en spændende måde så allerede kendte emner får flere facetter og inspirere til nye tiltag i det daglige pædagogiske arbejde. Hun rammer alle niveauer i en personalegruppe med hendes måde at formidle emnerne på. Det har været inspirerende og idéskabende at have været i undervisningsforløb med Catrine.” Kamilla, pædagog på Broager