Kurser / oplæg / efteruddannelse

Oplæg og kurser kan afholdes både med fysisk fremmøde samt virtuelt

Udbytte

Vælger du et oplæg, et kursus eller et uddannelsesforløb med mig som underviser, kan du altid være sikker på at få:

 • Nyeste forskning inden for emnet
 • Teoretisk forankring
 • Kobling til hverdagen via praksiseksempler og øvelser
 • Redskaber du kan direkte i gang med at bruge i din hverdag

Offentligt udbudte kurser målrettet psykologer

 • 22/9-23: “Psykologisk udredning – fokus på autisme hos børn og unge”
  En kursusdag i uddannelsesforløbet “Psykologisk Udredning af børn og unge” på Børnemodulet under specialistuddannelserne for psykologer. Afholdes i Århus. Læs mere om hele kurset her.
 • 26/2-24: “KAT ved autisme” børn og unge
  Kursusdag på 2-årig specialiseringsuddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi til børn og unge hos Psykolog Marie Tolstrup i København. Uddannelsen er i gang, men læs mere om nyt hold i 2024-2025 her.
 • 5-6/3-24: “Samtaler med børn og unge med autisme”.
  2-dages kursus udbydes via Psykolog Marie Tolstrup i København. Læs om kurset her. Kurset søges godkendt til specialistuddannelserne ved Dansk Psykologforening.
 • 4-5/6-24: “Psykologsamtaler ved autisme – unge og voksne”
  To-dages kursus afholdes for Dansk Psykologforeningen i Århus. Læs mere om kurset her. Kurset er godkendt til specialistuddannelserne.

Offentligt udbudte kurser målrettet fagpersoner

 • Dec-23: “Belastningsreaktioner hos unge og voksne med autisme”
  1-dagskursus afholdes for Seminarer.dk. Kurset holdes d. 6/12 i Silkeborg og d. 15/12 i Hvidovre. Læs mere om kurset her.

Offentligt udbudte kurser og oplæg med tilmelding for alle

 • 7/10-23: “Struktur – hvad er det egentlig, og hvordan kan det være hjælpsomt?”
  Workshop på Autismeforeningen Kreds Nords årlige seminar i Vrå, Nordjylland. Der er også oplæg med Freja og Morten Gantzler Oschlag (Autismeplusfar) og Spektrumshop. Læs mere her.
 • 21/11-23: “Autisme og ADHD / AuDHD hos sendiagnosticerede kvinder”
  Aftenoplæg i Nordjylland. Læs mere her.
 • 29/2-24: “Autisme og ADHD: Strategier til hverdagen og hvorfor man ”tager en tur i karussellen” igen og igen”
  Oplæg på Aspergerforeningens nye konference AuKON i Horsens. Læs mere om konferencen og alle de spændende oplæg her.

Tidligere deltagere på kurser udtaler:

“Virkelig godt kursus. Jeg har fået en masse gode redskaber, og den bredere viden og forståelse af målgruppen, praksis og mig selv. Tak!”

“Højt niveau, komplekse emner men “jordnær” formidling der er til at forstå for alle”

“SKIDE GODT KURSUS! Dejlig motiverende og tankevækkende ift. autisme perspektiverne.”

Oplæg, kurser og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb uden offentlig tilmelding

Størstedelen af mine kurser og oplæg afholdes, når en organisation, arbejdsplads eller forening booker mig til et privat arrangement eller vi sammensætter en længere særligt tilrettelagt uddannelse målrettet deres behov.

Fra sommeren 2023 har jeg ud over ovenstående offentligt udbudte kurser og oplæg også bl.a. følgende i kalenderen:

 • “Autisme i almen- og specialområde”
  Kursusdag for personale på Ranum Skole, som huser både almenområde og specialklasser på Ranum Skole, juni 2023
 • “Komorbid autisme og ADHD – tilgang i specialklasseregi”
  Oplæg for specialklasser på Seminarieskolen i Aalborg Kommune, august 2023
 • “Psykoedukation til unge voksne”
  Kursus for personale på bo- og STU-tilbud Birkebo, august-september 2023
 • “Intro til autisme”
  Kursusdage for personale i K-klasserne Klokkerholm Skole, september 2023
 • “Tilgang til forandring og flytning i en autismefaglig ramme”
  Workshop for K-klasserne på Ranum Skole, september 2023
 • “Autisme og sanser” 
  Kursusdag for den selvejende institution Lovnsbjergvang, oktober 2023
 • “Nye strømninger på autismeområdet”
  Kursusdag for specialbørnehaven Birken, oktober 2023
 • “Samarbejde med borgere med autisme i jobcenterregi”
  Oplæg for jobcenter og ungeenhed i Rebild Kommune, oktober 2023
 • “Forståelse af autisme i regi af rusmiddelbehandling” Konferencedag for fagpersoner, der arbejder specialiseret med rusmiddelafhængighed, Ringgården, november 2023
 • “Krydsfeltet imellem ADHD og autisme – kliniske opmærksomhedspunkter i udredning/behandling” Oplæg på symposium for Medice Nordic, November 2023
 • “Autisme og komorbiditet i specialiserede jobcenterindsatser”
  Kursus for psykologer i Jobkurs, Aalborg Kommune, november/december 2023
 • “Kognitiv adfærdsterapi ved autisme”
  1-dags kursus som en del af uddannelse i Kognitiv adfærdsterapi arrangeret af psykolog Lisbeth Jørgensen for psykiatrien i Region Syddanmark
 • “Autisme i ambulant psykiatrisk behandling”
  Kursusdag sygeplejersker, psykologer og læger i psykoseafsnit i hospitalspsykiatrien i Region Nordjylland, januar 2024

Tidligere deltagere på kurser udtaler:

“Jeg har fået en bredere viden og forståelse, og en masse god redskaber som jeg bruge i min praksis.”

“Catrine er god til at fange situationer, så det ikke blev for “undervisningsstift”. God til at forklare og gøre det forståeligt- især ved at omsætte og bruge praktiske eksempler.”

“Kursusdagene med Catrine har jeg oplevet som værende særdeles positive, idet der har været en stor/god vekslen mellem teori og praksis, hvor vi har kunne tage udgangspunkt i egne givne situationer med egne unge/borgere.”

Afholdte oplæg / kurser / præsentationer

Bl.a.:

 • Autism Europe International Conference, Nice, Frankrig
 • Dansk Psykologforening
 • SIKON konferencen
 • Skivekonferencen
 • Autismekonference Nordjylland
 • Enhed for selvmordsforebyggelse, psykiatrien region Nordjylland
 • Team for affektive lidelser, psykiatrien Region Midt
 • Afdeling for psykoser, Sengeafsnit  8, psykiatrien Region Midt
 • Psykologhuset ReView
 • Hans Knudsen Instituttet
 • PPR, Hjørring Kommune
 • PPR, Jammerbugt Kommune
 • Specialgruppen, Aalborg Kommune
 • Autismetræf
 • Årsmøde for gymnasier med ASF-klasser
 • SUF nord
 • Hilltop
 • Opholdsstedet Broager
 • Bækkebo – Helhedstilbud for mennesker med autisme
 • Den Selvejende Institution Lovnsbjergvang
 • Birkebo botilbud og dagsbeskæftigelse
 • Klokkerholm Skoles K-klasser
 • Seminarieskolens K-klasser
 • Ranum Skole, almen og specialregi
 • Try Efterskole

Tidligere deltagere på særligt tilrettelagte længere uddannelsesforløb udtaler:

“Catrine er meget alsidig i hendes undervisningsstil og sørger for der er passende mængde information, bearbejdning og mulighed for at kigge på det ud fra vores konkrete udfordringer. Catrine gør undervisningen levende og har en særlig evne til at få alle med. Og det bedste er at vi kan se at undervisningen med Catrine flytter noget i hverdagen – vi arbejder med det og det er med til at gøre en forskel for vores borgere.” Dorthe, leder ved SUF Nord

“Catrine formår med sin sprudlende energi at formidle på en spændende måde så allerede kendte emner får flere facetter og inspirere til nye tiltag i det daglige pædagogiske arbejde. Hun rammer alle niveauer i en personalegruppe med hendes måde at formidle emnerne på. Det har været inspirerende og idéskabende at have været i undervisningsforløb med Catrine.” Kamilla, pædagog på Broager